anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

work lietuviškai

[taisyti]

work

1. n 1) darbas, veikimas, veikla; at work darbe, dirbąs; in work turįs darbą; out of work bedarbis; job work vienetinis darbas; warm workpavojingas arba sunkus darbas; outside work darbas lauke, ore; to be hard at work įtemptai dirbti; to set to work imtis darbo; to do poor work blogai dirbti; to knock off work nutraukti darbą; to strike worksustreikuoti; 2) veikalas; kūrinys; 3)pl įmonė, dirbtuvė; gamykla; 4)pl statybiniai darbai; 5) kar. pl įtvirtinimai; 6)pl mechanizmas; repetition workmasinė gamyba;2. v (sen. wrought) 1) dirbti; 2) vairuoti (mašiną); 3) prasiskverbti; 4) išdirbti; to work against veikti prieš; to work against time stengtis užbaigti numatytu laiku; to work away toliau dirbti; to work in a) įstatyti, įvesti; b) atitikti; to work off a) išparduoti; b) nusikratyti, išsivaduoti; c) atidirbti (už skolą ir pan.); to work off one's bad temperišlieti ant ko nors blogą nuotaiką; to work out a) paruošti (planus); b) spręsti (uždavinius); c) sudaryti, pasiekti (kokį nors skaičių); to work over perdirbti; to work up a) išdirbti; b) išbaigti; apdailinti; c) sukelti; sukurstyti