anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

turn lietuviškai

[taisyti]

turn

1. v 1) sukti(s); pa(si)sukti; (nu)kreipti; 2) ap(si)sukti; 3) tapti; pavirsti; 4) imtis, griebtis; 5) (pa)kisti; 6) pakeisti, išversti; 7) tekinti; to turn aboutap(si)sukti; to turn milk pppp palikti, apleisti; to turn again sugrįžti; to turn againstpasipriešinti, sukilti; nustatyti prieš; to turn aside nuvesti į šalį, nukreipti; to turn away a) pašalinti, atleisti; b) nusigręžti;to turn down atmesti; sumažinti (šviesą); to turn in a) užeiti; b) šnek. eiti gulti; to turn into pavirsti, paversti kuo; to turn off a) užsukti (čiaupą);b) išjungti (šviesą); c) atleisti; to turn on a) atsukti (čiaupą, šliuzą); b) įjungti (šviesą); to turn on one's heel apsisukti ir nueiti; to turn out a) išvaryti, atleisti; b) paaiškėti; pasirodyti; c) išjungti, gesinti (šviesą); to turn over a) apvirsti; b) perduoti; to turn round a) apsisukti; b)perk. pakeisti pažiūras, politiką; to turn to a) imtis darbo; b) kreiptis; c) privesti prie ko, būti rezultatu; to turn up a) pakelti aukštyn; b) atsitikti, įvykti; staiga pasirodyti; to turn upon a) priklausyti; b)perk. užpulti; to turn the day against smb pakeisti jėgų santykį; to turn a deaf ear toatsisakyti klausyti; nekreipti dėmesio; to turn one's brain suglumyti; apsukti galvą; to turn tail pabėgti;to turn one's hand to imtis ko; to turn looseišleisti į laisvę; to turn the scalesbūti sprendžiamam;2. n 1) pasisukimas, posūkis; to take a bad turn blogai susiklostyti; to a turn tiksliai, kaip reikiant; 2) apsisukimas; 3) permaina; pakeitimas; 4) eilė; 5) palinkimas, gabumas; 6) paslauga, patarnavimas; at every turn kiekviename žingsnyje, nuolat; to go for a turn, to take a turn pasivaikščioti