anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

throw lietuviškai

[taisyti]

throw

1. n 1) mėtymas; metimas; 2) kritimas (imtynėse);2. v (threw; thrown) 1) mesti, sviesti; mėtyti; 2) parmesti (imtynėse); 3) veršiuotis, kumeliuotis ir t. t.; to throw about/around išmėtyti; išeikvoti; to throw aside pašalinti, atstumti; to throw awayišmesti veltui, nustoti; to throw back nublokšti atgal, stabdyti vystymąsi, trukdyti; to throw down a) išmesti; b) nugriauti (pastatą); to throw down one's arms pasiduoti; to throw in a) papildomai ką pridėti; b) įterpti, papildyti; to throw in one's lot with perk. surišti savo likimą (su); to throw off a) atmesti, atstumti; b) išmesti; c) atitraukti; to throw out išmesti; išvyti; to throw over a) mesti (kaip netinkamą); b) apleisti; c)tech. perjungti; to throw up a) pakelti (ranką, akis); b) skubotai pastatyti (pastatą); c) atsisakyti; mesti (reikalą ir pan.);to throw the bull amer.plepėti; to throw the great cast žengti lemiamą žingsnį; to throw a fit supykti; to throw good money after bad, to throw the handle after the blade a) rizikuoti paskutiniais pinigais; b) beviltiškai priešintis