anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

take lietuviškai

[taisyti]

take

I v (took; taken) 1) imti; priimti; 2) nugalėti, paimti; to take prisoner paimti į nelaisvę; 3) gaudyti (žuvis); 4) užimti (vietą); 5) laikyti, manyti; to take account of atsižvelgti; to take advantage pasinaudoti; to take aim taikyti; to take a bus (train) įsėsti į autobusą (traukinį); to take breath atsikvėpti, atgauti kvapą; to take care of rūpintis; take care!būk atsargus!; to take counsel tartis; to take coldperšalti; to take fire užsidegti; to take fright išsigąsti; to take hold of pagriebti, pačiupti; to take ill įsižeisti, supykti; to be taken ill susirgti; to take liberties perdaug familiariai elgtis; nukrypti nuo taisyklių; to take leave of atsisveikinti; to take notes daryti pastabas; to take notice pažymėti, pasižymėti, atkreipti dėmesį; to take pains stengtis; to take pity pasigailėti; to take place įvykti; to take pride indidžiuotis; to take aback apstulbinti, nustebinti; užklupti; to take across perkelti, pergabenti; to take after būti panašiam į; to take apart išardyti, išmontuoti (mechanizmą); to take away paimti, nunešti, pašalinti; to take back paimti atgal; to take my eyes of atitraukti akis; to take down a) nuimti (nuo lentynos ir pan.); b) užrašyti, rašyti (diktuojant); c) nugriauti, nuversti; d) praryti; e) sumažinti; susilpninti; f) išardyti (mašiną); to take for palaikyti, apsirikti (palaikius kitu); to take for granted a) priimti kaip savaime suprantamą; b) laikyti ką įrodytu arba leistinu; to take from mažinti; atimti; to take in a) priimti (svečią, gyventoją); b) apgauti; to take in charge suimti; to take into confidence patikėti paslaptį; to take into one's headįsikalti į galvą, išsigalvoti; to take off a) nuimti; mažinti, sumažinti; b) mažėti, sumažėti; to take on a) prisiimti; b) pradėti; kar. atidengti ugnį; c) tapti populiariu; to take out a) išimti; b) išeiti pasivaikščioti; pakviesti, nuvesti (į teatrą ir pan.); c) išrašyti, išrinkti (citatas ir pan.); to take over a) perimti (pareigas ir pan.); pakeisti; b) perkelti; pervežti; to take to a) aistringai pamėgti; b) imtis ko; c) kreiptis į ką; to take to one's bedapsirgti, atsigulti; to take to heart imti į širdį; to take to one's heels pabėgti; to take to the road tapti valkata, valkataujančiu muzikantu;to take up a) pakelti; b) sugerti, įsigerti; c) užimti; užpildyti (vietas ir pan.); d) mokėti, apmokėti; e) ištaisyti (klaidą); f) sutaikyti (besiginčijančius); to take up with a) suartėti, įsimylėti; b) pasitenkinti, būti patenkintam; to take a back seat perk. a) pasitraukti į antrą planą; b) užimti nežymią padėtį; to take a drop pasigerti; to take the field pradėti kovos veiksmus IIn 1) (žuvies ir pan.) sugavimas; 2) (teatro) pajamos, pelnas; 3) kin. vienu kartu nufilmuota scena