anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

superior lietuviškai

[taisyti]

superior

a. 1. geresnis, aukštesnės kokybės; made of superior cloth pasiūtas iš aukštos kokybės medžiagos; superior wine aukščiausios rūšies vynas (ypač reklamoje); this machine is superior to that one ši mašina geresnė už aną; he is my superior in doing sums jis geriau skaičiuoja negu aš; a very superior person neeilinis žmogus 2. aukštesnis, viršesnis, vyresnis (padėtimi, laipsniu ir pan.); superior court aukštesnysis teismas 3. pranašus, pranašesnis; superior forces pranašesnės jėgos 4. (to) nepasiekiamas, nenusileidžiantis (iki); to be superior to prejudice nekreipti dėmesio į prietarus; he is superior to bribery jo nepapirksi 5. išdidus; pasipūtėliškas 6. biol. esantis aukščiau, viršutinis; esantis virš kito organo; superior wings antsparniai 7. astr. esantis toliau nuo Saulės negu Žemė 8. poligr. esantis virš eilutės n. 1. vyresnysis, viršininkas; smb s immediate superior kieno tiesioginis viršininkas 2. (kuo) pranašesnis asmuo; pranašuolis; he has no superior in wit jo niekas nepranoksta sąmoju; they have no superiors in courage jų niekas nepralenkė drąsa 3. (vienuolyno) vyresnysis, viršininkas; igumenas; Father Superior vienuolyno viršininkas; Mother Superior vienuolyno viršininkė; igumenė 4. poligr. ženklas, esantis virš (teksto) eilutės Superior n. :; Lake Superior Aukštutinis ežeras (JAV)