anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

stand lietuviškai

[taisyti]

stand

1. v (stood) 1) stovėti, atsistoti; to stand in one's light užstoti kam šviesą;perk. stovėti kieno nors kelyje; trukdyti; to stand in one's own light kenkti sau; to stand on end pasišiaušti; to stand on one's own bottom būti nepriklausomam; pasitikėti tik savimi; 2) sustoti; stand and delivert rankas aukštyn!;,, pinigai arba gyvybė! "; 3) laikytis; išlaikyti, kęsti; I can't stand him aš jo nepakenčiu; to stand one's ground nepasiduoti; 4) būti (padėtyje); to stand one's friend būti draugu; to stand well withgerai sugyventi; 5) pastatyti, padėti; 6) vykti, plaukti; to stand against priešintis; to stand aloof laikytis nuošaliai; to stand apart stovėti nuošalyje; to stand aside nueiti į šalį; to stand back a) laikytis užpakalyje; b) atsitraukti; to stand behind atsilikti;to stand between būti tarpininku; to stand by a) būti ištikimam; b) padėti, remti, ginti; to stand for a) palaikyti; remti; b) simbolizuoti, reikšti; c) būti kandidatu; to stand high būti gerbiamam; to stand in dalyvauti; padėti; to stand in need ofbūti reikalingam; to stand on a) priklausyti (ko);b) stebėti, prižiūrėti; primygtinai reikalauti; to stand out išsiskirti; kyšoti, išsikišti; to stand over atidėti (susirinkimą ir pan.); it stands to reason that...savaime suprantama, kad...; to stand up atsistoti; to stand up for ginti; to stand upon primygtinai reikalauti, ginti;to stand up to drąsiai sutikti;2. n 1) sustojimas; to be at a stand būti aklavietėje; to come to a stand sustoti; to bring to a stand sustsbdyti; 2) pasipriešinimas; to make a stand priešintis (against); 3) pozicija, vieta; I take my stand on factsaš remiuosi faktais; 4) pjedestalas, pastovas, etažerė; 5) krautuvėlė, kioskas; amer.stendas