anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

set lietuviškai

[taisyti]

set

Iv (set) 1) statyti; dėti; talpinti; 2) kietėti; tirštėti; 3) gulėti (apie drabužį); 4) leistis (apie saulę); 5) sodinti (augalą); to set about pradėti; to set against priešpastatyti; to setaside a) atidėti; b) atmesti; to setat pulti (ką), užsiundyti;to set at case nuraminti; to set at libertyišleisti į laisvę; to set back kliudyti; sustabdyti; to set before išdėstyti (faktus);to set by atidėti, taupyti; to set down a) užrašyti; b) išsodinti; c) žiūrėti, skaityti; to set forth a) išdėstyti; b) išvykti; to set forward a) pastumti, palaikyti; b) iškelti; c) leistis į kelionę; to set free išlaisvinti; to set ina) prasidėti (apie orą, metųlaikus); b) įsigalėti (apie madą); to set in motionišjudinti, užvesti (mašiną); to set off a) papuošti; b) leistis į kelionę; to set on kiršinti, kurstyti; to set on firepadegti; to set out a) išvažiuoti, išskristi (apie lėktuvą); b) išstatyti, iškabinti; to set over a) pastatyti pirmoje vietoje; b) pergabenti; to set to pradėti, imtis;to set to music (su)kurti muziką (tekstui); to set up a) pastatyti, įsteigti, įkurti; b) pakelti (triukšmą); to set upon pulti, atakuoti; to set ashore išlaipinti į krantą; to set an example duoti pavyzdį; to set at defiance niekinti, nesiskaityti, pasipriešinti; to set eyes on pamatyti, išvysti; to set one's face against ryžtingai pasipriešinti; to set one's teeth sukąsti dantis;to set a razor galąsti skustuvą; to set store by didžiai vertinti; to set the table padengti stalą II a 1) nejudąs, sustingęs (žvilgsnis); 2) apgalvotas; 3) paskirtas (laikas); nustatytas (įstatymu); 4) nusistovėjęs (oras); 5) ryžtingas; tvirtas, pastovus III n 1) (vėjo, upės) kryptis; tendencija; 2) forma, apybraižos; 3) (medžioklinio šuns) įtimpa; 4) ūgis, atžala IV n 1) eilė, serija; komplektas; dinner set pietų servizas; 2) grupė; literary set literatūriniai sluoksniai; 3) aparatas; radio set radijo imtuvas; TV set televizorius