anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

run lietuviškai

[taisyti]

run

1. v (ran; run) 1) bėgti; bėgioti; 2) judėti, eiti; plaukti; kursuoti; 3) (nelegaliai)įvežti; 4) plisti; 5) tekėti; lietis; pritekėti (kraujo); to run with būti užlietam; 6) (apie galiojimo laiką) tęstis; driektis (apie linijas ir pan.); 7) veikti (apie mašiną); 8) skambėti (apie pasaką, tekstą, dokumentą); 9) valdyti (įmonę); vesti (bylą); organizuoti; 10) vyti (žvėrį); 11) būti rodomam (apie spektaklį); to run to earth nuvaryti, nukamuoti; perk. surasti, susekti; 12) pralaužti, pra(si)mušti; to run a blockade pralaužti blokadą; 13) eksploatuoti (įrenginį); 14) balotiruotis (for); pasiūlyti kandidatu (in); 15) spausdinti, paskelbti (laikraštyje); 16) paleisti akis (apie mezginį); 17) eina sudurtinio tarinio jungtimi: to run dry išdžiūti; to run madpamišti; to run short pritrūkti; to run about a) blaškytis, bėginėti; b) lakstyti, siausti (apie vaikus); to run across atsitiktinai susitikti; užtikti; to run against susidurti; to run at(užsi) pulti ką; to run away withišbėgti (pagriebus, pavogus ką); to run down a) partrenkti; b) surasti, aptikti (po ilgo ieškojimo); c) kritikuoti; d) mažinti gamybą; e) susidurti (apie laivus); f) nustoti galios; to run for a) bėgti; b) siekti ko; c) baloatiruotis; to run smb in areštuoti; to run into a) įbėgti, įsiveržti; b) užbėgti, užvažiuoti; c) pasiekti; to run into debtįlįsti į skolas; to run in with sutikti, sueiti, sutapti; to run off pabėgti; to run off the rails nueiti nuo bėgių; to run on tęsti; to run out a) išbėgti; b) pasibaigti; to run out of išsekti, išeikvoti (apie atsargas); to run over a) pervažiuoti, sutraiškyti; b) peržiūrėti, perversti (puslapius); c) išsilieti per kraštus; to run through a) (prabėgom) peržvelgti; b) prasmelkti; c) būti persunktam; vyrauti; to run to siekti (apie sumą, laipsnį); to run to extremes pulti į kraštutinumus; to run up a) užbėgti; b) pakelti (vėliavą, kainas); c) skubiai pasisiūti (drabužį);2. n 1) bėgimas; trumpas pasivažinėjimas, išvyka; at a run bėgte; on the run "ant kojų"; to come on the run pradėti judėti; to go for a runišeiti palakstyti (apie vaikus); 2) eiga; kryptis; tendencija; the run of events įvykių eiga; at a run iš eilės; at/in the long run pagaliau; išdavoje; to keep on the run neleisti sustoti; 3) laikotarpis; a run of (good) luck laimingas laikotarpis; 4) leidimas kuo naudotis; the run of a library leidimas naudotis biblioteka; 5) eilė, serija; 6) vidutinis lygis; the common run, the run of mankind paprastieji žmonės; 7) darbas, veikimas; tęsimasis; 8) amer. upelis, srovė