anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

put lietuviškai

[taisyti]

put

v (put) 1) (pa)dėti, (pa)statyti; to put to bedpaguldyti miegoti; to put in order sutvarkyti; to put one at his ease įgalinti ką laisvai jaustis; to put one in charge of paskirti ką atsakingu; to put into one's head įteigti, į(si)kalbėti; to put into shape sutvarkyti; apipavidalinti; 2) (pa)talpinti; 3) skleisti (apie gandą); 4) išreikšti (žodžiais); to put it in black and white parašyti, užrašyti (juodu ant balto); 5) versti (į kitą kalbą); 6) įvertinti, nustatyti (dydį ir pan.); 7) (iš)kelti (klausimą);8) mesti; mėtyti; 9) parūpinti; to put across a) pervežti; b) per(si)kelti; to put aside a) atidėti; b) nušalinti; c) taupyti; to put away a) nunešti; b) atidėti (pinigus); nuimti; c) šnek. suvalgyti; to put back a) atgal pastatyti; b) grįžti į uostą; c) atsukti (laikrodį) atgal; to put by a) atidėti (atsargai); b) vengti (pokalbio); c) stengtis nepastebėti; to put down a) už(si)rašyti; b) laikyti (kuo); susieti; c) numalšinti; priversti tylėti; to put forth a) įtempti jėgas, parodyti (jėgą); b) leisti atžalas; to put forward iškelti; to put in a) pateikti apsvarstyti; b) įterpti, padaryti pastabą; įdėti, įstatyti; c) šnek. įvykdyti (darbą); d) praleisti (laiką); to put in an appearance pasirodyti; to put into išversti (į kitą kalbą); to put off a) atidėti; b) nusirengti, nusiimti nuo savęs; c) nusikratyti; d) atkalbėti (from); to put on a) užsidėti; užsivilkti; apsimauti; b) dėtis, apsimesti; c) pridėti; to put out a) iš(si)kišti; ištiesti; b) gesinti (šviesą); c) erzinti, trukdyti; to put out of countenance sukelti sumišimą; suglumyti; to put through šnek. a) įvykdyti; b) sujungti (telefonu); to put to kinkyti; to put up a) statyti (namą, pjesę); b) nubaidyti (paukščius); c) pakelti (kainą); d) supakuoti, įdėti; e) iškabinti; to put up at(laikinai) apsistoti (viešbutyje); to put up with pakęsti, taikstytis; to put upon a) apkrauti; b) apgauti; to put an end to nutraukti; užbaigti, padaryti galą; to put one's hand to imtis darbo; to put heads together tartis; to put into effect a) paskelbti galiojančiu (apie įstatymą); b) įvykdyti; to put off one's guard susilpninti budrumą; to put off the scentnukreipti klaidingu keliu; to put on airs nosį riesti, didžiuotis; to put on flesh šnek.storėti; to put one on his guard įspėti, perspėti ką nors; to put out of temper erzinti; to put smb right with pateisinti ką nors kito akyse; to put to death bausti mirtimi; to put to flight priversti bėgti; to put to inconvenience apsunkinti; to put to rout sutriuškinti, priversti bėgti; to put to sea išplaukti į jūrą; to put to the test išbandyti; padeti subine put: ur ass down