anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

part lietuviškai

[taisyti]

part

1. n 1) dalis; a great part didžioji dalis;the better part didesnė pusė, dauguma; for the most part daugiausia, dažniausiai; paprastai; part and parcel neatskiriama dalis; part of speech gram.kalbos dalis; 2) kūno dalis; organas; the parts lyties organai; 3)pl vietovė, rajonas; 4) dalyvavimas; to take part in dalyvauti; 5) pusė; to take the part ofstoti į (kieno nors) pusę; for my part iš mano pusės; 6) vaidmuo; rolė; to play a partvaidinti; pale part nežymus, nedarąs įspūdžio; to take in bad partįsižeisti;2. v 1) dalyti(s); 2) atskirti;to part from skirtis; to part with persiskirti; 3) perk. mirti