anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

over lietuviškai

[taisyti]

over

I 1. prp 1) (pažymi vietą)virš, aukščiau; po, per; apie; all over the town po visą miestą; a bridge over the rivertiltas per upę; they were sitting over the burning firejie sėdėjo prie laužo, aplink laužą; 2) (žymi erdvinį veiksmo plitimą) po; (žymi laiko tarpą) iki; he has travelled all over the world jis apkeliavo visą pasaulį; we had to stay there over night mes turėjome pasilikti ten nakčiai; he will not live over today jis neištvers iki rytojaus, jis šios dienos neišgyvens; 3) ant, ant viršaus; she put her shawl over her dress ji užsimetė šaliką ant suknelės; 4) virš, daugiau; over and above the plan virš plano; this book costs over thirty dollarsši knyga kainuoja daugiau kaip 30 dolerių; 5) (pažymi pagarbą, įtaką, prioritetą ir pan.): I have no influence over him aš neturiu jam jokios įtakos; we gained a victory over the enemymes laimėjome pergalę prieš priešą; over our heads a) be mūsų žinios; b) daugiau negu mes galime suprasti; 2. adv 1) over and over again vėl ir vėl; over and above papildomai; be to; over thereštai ten; 2) (t. p. prieveiksminė dalelytė)per; to jump over peršokti; to read a book overperskaityti knygą; to be over pasibaigti, būti baigtam; to freeze over užšalti; to repeat over amer. kartoti (daug kartų) II a 1) viršutinis; 2) aukščiau stovįs, esąs; 3) atliekamas; 4) per didelis