anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

on lietuviškai

[taisyti]

on

(t. p. upon) 1. prp 1) (vietai pažymėti) ant; he sits on the bench jis sėdi ant suolo; on the plane/bus/train lėktuve, autobuse, traukinyje; 2) (laikui pažymėti): on Tuesday antradienį; on this occasion šia proga; 3) apie; a book on grammar gramatikos knyga; he spoke on economics jis kalbėjo apie ekonomiką; 4) (padėčiai, procesui nurodyti): on fire dega, degąs; on high aukštumoje; viršuj; on sale parduodama; to live on bread and water gyventi duona ir vandeniu; 5) (veiksmo pagrindui bei tikslui pažymėti): on a new principle naujais pagrindais; on that ground tuo pagrindu; on purposetyčia, su tikslu; on business su reikalais;2. adv 1): on and on nesustojant; ilgą laiką; later on vėliau; from that day on nuo tos dienos; 2) po veiksmažodžio + prieveiksminė dalelytė reiškia a) veiksmo tęsimą: to go on tęsti; to work on toliau dirbti; b) dėvėjimą: to put on užsivilkti, apsimauti, užsidėti; c) (aparato, mechanizmo)įjungimą, paleidimą: to put/turn onįjungti; to be on būti įjungtam; d) (spektaklio, filmo) rodymą: what is on today?ką šiandien rodo? Hamlet is on rodomas "Hamletas"