anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

off lietuviškai

[taisyti]

off

,1. prp nuo; off the coast netoli kranto; the village was three miles off the town kaimas buvo per tris mylias nuo miesto; off the point ne laiku, ne vietoje; off the track 1) neteisingu keliu; 2) (nukrypstant) nuo temos; 2. 1) adv (reiškia atitolinimą, atskyrimą): off with you! šnek. šalin!, nešdinkitės!; I must be off man laikas eiti; to be far off būti toli; to be well (badly) offbūti pasiturinčiam (neturtingam); 2) (po veiksmažodžio tampa prieveiksmine dalelyte ir atitinka priešdėlius nu-, iš-, nusi-): to take off nusivilkti, nusiauti, nusiimti; to run off nubėgti, išbėgti; to shave off nusiskusti; to be off išvykti; prasidėti; off and on su pertraukomis; pakaitomis; kartkarčiais; 3. a 1) tolimas; šalutinis; off street šalutinė gatvė; 2) laisvas (apie laiką); 4. v šnek. nutraukti, atsižadėti (žodžio, sprendimo); nutraukti (pasikalbėjimą ir pan.); 5. n startas (the off)