anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

in lietuviškai

[taisyti]

in

1. prp 1) (į klausimą "kur? ", "kame? " verčiamas vietininku): in the room kambaryje; 2) (į klausimą "kada? ") per; po; in winteržiemą; in an hour per valandą; po valandos;in the morning (evening) rytą (vakarą); 3) (priemonei, būdui žymėti): in pencilpieštuku; to paint in oils piešti aliejiniais dažais; in earnest rimtai; 4) (pažymint būklę ir aplinkybes): in a gloomy mood blogai nusiteikęs; in crossing the river persikeliant per upę; in reply to atsakydamas (į); in my opinion mano nuomone; in fact iš tikrųjų; in vain veltui; in general apskritai; in a word vienu žodžiu; hand in hand ranka rankon; in all iš viso; in spite of nepaisant; in order (that) (tam) kad;2. adv viduje; come in! prašau! (įeikit!);to be in būti namie; we are in for a cold wintermūsų laukia šalta žiema; in and outviduj ir lauke; pakaitomis; to be/keep in with a personturėti draugiškus santykius; the train is intraukinys atėjo;3. n: the ins partija valdžioje; ins and outs ins