anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

have lietuviškai

[taisyti]

have

, v (had) 1) turėti; have a house in the countryaš turiu namą kaime; he has (got) a headache/toothache jam skauda galvą/dantį; amer. klausiamoji ir neigiamoji forma sudaroma su do: Do you have a brother? ar turi(te) brolį? have no fear!nebijokite! 2) (have + bendratis) privalėti, turėti;I have to go home aš turiu (privalau) eiti namo; Do you have to go now? ar turi(te) dabar eiti? 3): to have an idea suprasti; What have you in mind? ką tu turi galvoj? 4): to have breakfast (lunch, dinner, tea)pusryčiauti (valgyti priešpiečius, pietauti, gerti arbatą); Do you have dinner at home? ar pietauji namie? 5) pagauti; sučiupti; the hound has (got) himšuo jį sučiupo; 6) (have su sudurtiniu papildiniu): to have one's dress made pasisiūdinti suknelę; to have a tooth pulled out išsitraukti dantį (pas gydytoją); to have smb do smthpavesti kam ką padaryti; I would have you know that...noriu, kad tu žinotum, jog...; please, have the boy bring my books tegul berniukas atneša mano knygas; 7) pagalbinis veiksmažodis Perfect grupės laikams sudaryti; I have eaten aš pavalgiau (esu pavalgęs); I had eaten aš pavalgiau (buvau pavalgęs); I shall have eaten aš pavalgysiu (būsiu pavalgęs); to have smth back atgauti, būti grąžintam; to have smb down priimti svečią; to have smb in įsileisti (į kambarį, namus); to have smth in turėti namie (ko, ką); to have on a) dėvėti; she had a new dress on ji dėvėjo naują suknelę; b) būti užimtam; to have smb on šnek. apgauti; to have smb over/round turėti ką svečiuose; to have smb up a) priimti ką pas save į svečius; b) atvesdinti ką į magistratą, teismą ir pan.; to have out: to have it out (with) išaiškinti, apsvarstyti ką nors (pokalbyje); had better/rather verčiau, geriau būtų (ką daryti); you had better go tau geriau būtų eiti, vykti; to have anything to doturėti ką nors bendro; to have a drinkišgerti; to have a good time gerai praleisti laiką; pasilinksminti; to have a smoke parūkyti; to have a walk pasivaikščioti; to have a talk pasikalbėti