anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

hand lietuviškai

[taisyti]

hand

1. n 1) ranka; at hand čia pat, po ranka; at the hands of iš (kieno nors) pusės; at first (second) hand iš pirmų (antrų) rankų; by the hand už rankos, už parankės; to shake hands with paspausti ranką, pasisveikinti; by hand a) rankomis (nemechaniškai); b) asmeniškai (ne paštu); to get out of hand nebeklausyti; savo darbo nedirbti; in hand ranka rankon, drauge; hands off! šalin rankas!; hands up! rankas aukštyn!; to have in hand turėti, valdyti; in hand a) rankose, darbe naudojamas; b) svarstomas, dirbamas (apie darbą, klausimą); to join hand susivienyti; to lend a hand padėti; old handprityręs; on the one hand..., on the other handiš vienos pusės..., iš antros pusės; 2) vykdytojas; specialistas; 3) gamyklos ar laivo darbininkas; 4) rašysena; 5) (laikrodžio/kelio) rodyklė; 6) priešakinė koja, letena; hand and foot stipriai, rankom ir kojom; to wait on smb hand and foot labai stropiai ką aptarnauti; hand in glove with draugiškuose santykiuose; at any hand bet kuriuo atveju; to have a hand in dalyvauti (kur nors); to turn one's hand to imtis ko; to lay violent hands on užgriebti jėga; to gain/get the upper hand laimėti, nugalėti, laimėti persvarą; to give (to have) a free handleisti (galėti) laisvai veikti; to live from hand to mouth šiaip taip gyventi, vegetuoti; to have one's hands full neturėti nė minutės laisvos; to keep hands in pockets dykinėti; hands down lengvai, su palengvėjimu; off hand a) nepasiruošus; b) nemandagiai; to win hands down lengvai ką nors pasiekti;2. v perduoti, įteikti; to hand down to smbpaduoti žemyn;perk. perduoti palikuonims; to hand in paduoti, įteikti; to hand out išdalyti; to hand over perduoti kitam; to hand it to somebody šnek. gerbti ką pagal nuopelnus;3. rankinis