anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

go lietuviškai

[taisyti]

go

1. v (went; gone) 1) ejti, vaikščioti; to go for a walk (swim) eiti pasivaikščioti (pasimaudyti); to go to school (college) lankyti mokyklą; 2) važiuoti; (iš)vykti; 3) nueiti; 4) išnykti; to go dryišdžiūti; the bank may go bankas gali žlugti; he has gone this year jis mirė šįmet; 5) veikti, dirbti (apie mechanizmą);the clock doesn't go laikrodis neina; it goes by electricity jį varo (suka) elektra; much money goes on food daug pinigų išleidžiama maistui; the story goes that... sakoma, kad... be going to do smtha) ketinti daryti tai, kas iš anksto sumanyta: We are going to buy a house mes pirksime namą; b) reiškiant spėjimą/galimybę: we are going to have a storm gali būti audra; c) reiškiant neatidėliotiną, tuoj pat įvyksiantį veiksmą: I am going to tell you a joke aš (tuoj) papasakosiu tau juoką (anekdotą); to go about a) vaikštinėti; vaikščioti į svečius; b) sklisti (apie gandus); c) keisti kursą (apie laivą); to go after smb/smthstengtis laimėti ar gauti; to go against smb a) prieštarauti; b) jausti pralaimėjimą; to go adrift dreifuoti; to go ahead tęsti; judėti pirmyn; to go along a) eiti toliau, tęsti; b) lydėti; c) sutikti (su kieno nuomone); to go at a) mestis (ant ko nors); b) imtis ko nors; to go awayišeiti, išvykti; to go back a) grįžti (tuo pačiu keliu); b) (onsmth)nebesilaikyti (žodžio, susitarimo); to go behind ieškoti (prasmės), nagrinėti (faktus ir pan.); to go between būti tarpininku; to go beyond viršyti (įgaliojimus); to go by a) praeiti pro šalį; b) priklausomybė (nuo); c) remtis (kuo), spręsti (pagal ką); to go down a) nusileisti (apie saulę); b) nuskęsti; c) nuryti; d) kristi (apie kainas); e) nutilti(apie vėją, audrą); f) eiti atostogų (apie studentus); to go for a) eiti; atnešti, atvesti; turėti vardą, garsėti (kuo); b) pulti(ką); c) tikti; d) ką nors užsipulti, iškritikuoti; to go for nothing niekam netikti; to go forth paskelbti, publikuoti, domėtis; to go in a) įeiti; imtis; b) tirti, tyrinėti; c) įpykti, įniršti; d) tyrinėti, svarstyti; to go in for a) dalyvauti, laikyti (egzaminus); b) domėtis; go in to smth a) įstoti; b) tyrinėti; to go in withsusijungti, bendrai veikti; to go off a) išeiti, išvažiuoti, išvykti; b) susprogti; iššauti (apie šautuvą, pabūklą); c) sugesti (apie mėsą, pieną); d) apalpti; e) praeiti (apie koncertą);f) išleisti, parduoti; to go on a) tęsti; b) elgtis; c) praeiti; d) įvykti; to go out a) išeiti; b) streikuoti; c) užgesti; d) baigtis (apie metus, mėnesį); e) atsistatydinti; to go over a) pereiti (į kitą pusę); perkirsti; b) perskaityti; peržiūrėti; c) apžiūrėti (pvz., butą); to go round a) užsukti į svečius; b) apeiti ratu; daryti lankstą; to go through a) pabaigti; b) priimti (įstatymą), svarstyti (klausimą); c) apieškoti; išlaikyti (operaciją); d) išleisti, iššvaistyti (pinigus, turtą); e) praeiti (apie instancijas); to go to: go to! na! ką gi!; to go together a) lydėti; b) tikti (apie drabužį); išeiti po porą; to go under a) skęsti; b) bankrutuoti; to go up a) pakilti; b) prieiti; c) augti, didėti; d) susprogti, sudegti; e) vykti studijuoti (į miestą); to go with a) susiderinti; b) išvien veikti; c) lydėti; d) pritikti; to go without išsiversti be ko nors; it goes like this dalykas tas; to go bad gesti (apie daiktą); to go halves dalytis pusiau; to go west šnek.mirti; it goes without saying savaime suprantama;2. n šnek.: at one go vienu ypu; it is no go tai nepraeis; all the go labai populiarus ar madingas; to be on the go būti aktyviam