anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

get lietuviškai

[taisyti]

get

(got; amer. pp t. p. gotten) v 1) gauti; turėti (nuosavą) he has got a car jis turi (nuosavą) automobilį; 2) pasiekti, atvykti; 3) priversti, įtikinti; 4) ateiti; to get home ateiti, pareiti namo; pasiekti namus; 5) tapti; it is getting darktemsta; to get angry supykti; to get freeiš(si)vaduoti; to get hold of nutverti, sučiupti; to get married vesti, ištekėti; to get used įprasti, priprasti, apsiprasti; to get the worst of it būti nugalėtam; to get about a) atsigauti; tapti žinomam, paplisti; b) pasklisti (apie žinią, gandus); to get across a) persikelti (per upę); b) paveikti (auditoriją); to get ahead pralenkti; to get along a) sugebėti; b) sektis; c) sugyventi; to get at a) prisikasti; b) prisiskambinti (telefonu); c) šnek. turėti galvoje; to get away a) pabėgti, išeiti, išvykti; b) laimingai baigtis; to get back a) (su)grįžti; b) grąžinti; to get by a) praeiti; b) pajėgti;to get in a) įeiti; b) (derlių) surinkti; to get off a) išeiti; nulipti; nusėsti; b) išvengti; išsigelbėti; to get on a) pažengti, žengti pirmyn; artėti; b) užsėsti (ant arklio); to get out a) išeiti; paaiškėti; b) išimti; c) to get out of bed išlipti iš lovos; to get overnugalėti, įveikti; to get round a) apgauti; b) apeiti (įstatymą); c) imtis to get through a) susitvarkyti, įveikti (ką); b) išlaikyti (egzaminus); c) praeiti (apie įstatymą ir pan.); to get to imtis ko nors; to get together rinkti(s);to get up a) atsikelti; pakilti; b) kopti; c) organizuoti; apipavidalinti (knygą); d) šukuoti (plaukus); e) stiprėti; brangti (prekės);you have got to jūs privalote, turite; to get by heart išmokti atmintinai; get the sack būti atleistam iš darbo