anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

force lietuviškai

[taisyti]

force

1. n 1) jėga; in force a) veikiąs, galiojąs; b) didelis skaičius (žmonių); by force jėga, prievarta; jėga; productive forces gamybinės jėgos; by force of tarpininkaujant, būdu; 2) kar.būrys;pl kariuomenė; forces in the fieldveikianti armija;2. v 1) priversti; 2) išlaužti, pralaužti; 3) forsuoti; 4) (dirbtinai) pagreitinti (augimą ir pan.); 5) įtempti; to force in a pralaužti; b) pralaužti, nutiesti sau kelią; to force intoįspausti, įstumti; to force upon primesti