anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

for lietuviškai

[taisyti]

for

,1. prp vartojamas reiškiant: 1) laiką: per; for a few minutes kelioms minutėms; for life visam gyvenimui; for ever/good amžinai, visiems laikams; 2) nuotolį: per; for miles and milesdaugelį mylių; 3) kryptį: į; the ship is bound for New York laivas plaukia į Niujorką; 4) naudininką: for me man; it's good for you bepigu jums; 5) galininką: už; į; to pay for mokėti (už); to exchange smth for smth išmainyti (ką į ką); to pray for peace melstis už taiką; 6) priežastį: dėl, iš; for fear of iš baimės; bijodamas; for fundėl juoko; 7) tikslą: to go for a walk eiti pasivaikščioti; what... for? kam..? 8) įnagininką: they chose him for their leaderjie pasirinko jį savo vadovu; 9) žymenį: the letters PM stand for Prime Minister raidės MP reiškia Ministrą Pirmininką; to take smb for laikyti (ką kuo): I am for it aš už tai; as for me kai dėl manęs; for all I know kiek aš žinau; for instance/for example pavyzdžiui; once for all kartą visam laikui; fit/good for nothingniekam tikęs; for want of dėl stokos; for all that nepaisant viso to;2. cj nes; I had to go for it was late man reikėjo eiti, nes buvo vėlu