anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

due lietuviškai

[taisyti]

due

n. 1. tai, kas priklauso/užtarnauta ir pan.; to give smb his/her due atiduoti kam duoklę; reikia pripažinti, kad...; he only got his due jis gavo pagal nuopelnus 2. pl. rinkliava, mokestis, mokesčiai; party dues partijos nario mokestis a. 1. apmokėtinas (apie sąskaitą); išmokėtinas, sumokėtinas (apie algą ir pan.); to become/fall due sueiti mokėjimo terminui (apie vekselį); to be due priklausyti (už darbą ir pan.); due date mokėjimo terminas; when is the rent due? kada mokėti nuomą? 2. reikiamas, (ati)tinkamas; with due attention su reikiamu dėmesiu; with (all) due respect nors ir gerbiu (jus); in due course tinkamu laiku; tinkamai; in due form pagal atitinkamą formą, pagal taisykles; in due time tinkamu laiku 3. predic. laukiamas, turintis atvykti (apie traukinį, lėktuvą ir pan.); the train is due and over traukinys seniai turėjo ateiti 4. predic. numatytas, nustatytas, turintis (įvykti, daryti); he is due to speak at the meeting jis turi kalbėti susirinkime prep.; (due to) dėl, ryšium su; the accident was due to fog avarija įvyko dėl rūko; due to the fact that... dėl to, kad... adv. tiesiai, tiksliai; due south tiesiai į pietus