anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

down lietuviškai

[taisyti]

down

I n pl plynaukštė IIn pūkas III 1. prp 1) žemyn; to go down nusileisti; 2) atitinka liet. įnagin.: down the road keliu;2.adv 1) žemyn; žemai; apačioje; the prices went down kainos nukrito; the guests are down in the sitting-room svečiai apačioje svečių kambary; 2) ant žemės; he fell down jis pargriuvo; 3) nurodo judėjimą iš centro į periferiją: to go down to the country vykti į kaimą; 4) suteikia veiksmažodžiams pabaigos veikslo reikšmę; verčiama su priešdėliais už-, pa-, nu-, iš-: to write down už(si)rašyti, parašyti; to climb down nulipti; to pay down išmokėti; down with! šalin!; up and down pirmyn ir atgal;3. n: ups and downs sėkmės ir nesėkmės