anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

do lietuviškai

[taisyti]

do

I;v (did; done) 1) daryti; veikti; įvykdyti; atlikti; to do a sum spręsti aritmetikos uždavinį; 2) paruošti, tvarkyti; to do one's room tvarkyti kambarį; 3) turėti reikalo (with); 4) (pa)baigti; the work is done darbas baigtas; 5) virti, kepti; 6) tikti; užtekti; that will do užteks; these shoes will do šie batai tiks; 7) vartojamas vietoj kito veiksmažodžio, kad nereikėtų pastarojo kartoti: she likes sports and so do I ji mėgsta sportą ir aš taip pat; 8) vartojamas kaip pagalbinis veiksmažodis; a) Present ir Past Indefinite laikų klausiamajai ir neigiamajai formai sudaryti: did you meet him? ar sutikote jį?; do you like it? ar jūs tai mėgstate?; I do not know him aš jo nepažįstu; She lives in London, doesn't she? Ji gyvena Londone, ar ne? she did not meet them ji jų nesutiko; b) liepiamosios nuosakos neigiamajai formai sudaryti: don't be noisy! netriukšmaukite!; c) veiksmažodžiui Present, Past Indefinite laikuose ir liepiamojoje nuosakoje pabrėžti: we did like them! jie tikrai mums patiko!; do tell me! pasakykite gi man!; to do away pašalinti; nuimti; to do away with pabaigti, panaikinti; to be hard done by blogai su kuo nors elgtis; to do for šnek. a) šeimininkauti; b) susitvarkyti; išspręsti problemą; c) žudyti, užmušti; to do in šnek. apgauti; to do into šnek.išversti; to do off nuimti; atrišti; to do on apsivilkti, užsimauti (pirštines ir pan.);to do open atidaryti; to do out sutvarkyti, apvalyti; to do over pertvarkyti (kambarį); to do upsutvarkyti; to do with a) pakęsti; b) pasitenkinti; to do without apsieiti be ko nors; to do well (badly) by smb. gerai (blogai) su kuo elgtis; how do you do? sveiki! (pirmąkart oficialiai susipažįstant); to do a townapžiūrėti miestą; to have nothing to do with neturėti nieko bendro; there is nothing to be done nieko negalima padaryti II n muz. nata do III n šnek. 1) apgaulė; mistifikacija; 2) svečių priėmimas, pobūvis; 3) taisyklės; do's and don'ts tai, kas leidžiama ir draudžiama