anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

dead lietuviškai

[taisyti]

dead

1. a 1) miręs, negyvas; as dead as a doornail/mutton/nit negyvas (be jokio abejojimo); 2) visiškas; dead certaintyvisiškas įsitikinimas; dead drunk visiškai girtas; dead march gedulingas maršas; dead and gone seniai praėjęs; 3) nutirpęs; my fingers are dead man nutirpo pirštai; 4) gilus; gūdus; in the hours of dead night nakti tyloje; 5) nustojęs galioti (apie įstatymą, paprotį);2. n 1):the dead mirusieji; numirėliai; 2): in the dead of night nakties glūdumoje;3. adv visai, visiškai