anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

come lietuviškai

[taisyti]

come

1. v (came; come); ateiti, atvykti, atvažiuoti; the life to come būsimas gyvenimas; years to come ateitis; to come and see aplankyti; to come in sight pasirodyti (akiratyje); to come naturallengvai sektis; to come right prieiti prie tvarkos; to come about atsitikti; to come across (atsitiktinai)susitikti; come along! eime!; to come apart/ asundersubyrėti; to come at pasiekti; to come backsugrįžti; to come by a) praeiti; b) pasiekti; c)amer. užeiti; to come down a) nulipti, nusileisti; b) kristi (apie sniegą); c) tekti (pagal tradiciją); to come forward a) išeiti į priekį; b) pasiūlyti savo paslaugas; c) atsiliepti (į sveikinimą); to come from kilti; to come in įeiti; to come in for gauti savo dalį; to come of kilti (apie kilmę); to come off a) atitrūkti, nutrūkti (apie sagą); atsidalyti; b) turėti pasisekimą; to come on žengti į priekį; prasidėti, atsirasti, kilti; pulti, atakuoti; come on! a) gyviau!, toliau!; b) eime!; to come out a) išeiti; b) pasirodyti; c) streikuoti; to come out with pasisakyti, pareikšti, išdrožti; to come over a) ateiti, atvykti; b) pereiti, pervažiuoti, persikelti; c) apimti, pagauti (apie jausmą); to come round a) užeiti; b) atsigauti; to come to a) atsigauti; b) prieiti; to come up a) pasikelti, užeiti; b) išaugti, kilti; c) įeiti į madą; d) įstoti į universitetą; e) atvažiuoti (į didesnį miestą); come up! na, eik/bėk! (arkliui); to come upon a) užpulti; b) užtikti; to come up to a) prieiti; b) prilygti; to come up with pavyti, pasivyti;2. n: