anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

call lietuviškai

[taisyti]

call

1. v 1) (pa)šaukti; 2) vadinti; 3) skelbti; 4) užeiti į svečius; to call atužeiti; to call smb down amer. duoti griežtą papeikimą; to call for a) užeiti (ko); b) reikalauti; to be called for iki pareikalavimo; to call forth iššaukti; to call in pakviesti į vidų; išimti iš apyvartos (pinigus); reikalauti grąžinti; to call off a) atšaukti (susirinkimą); b) nukreipti (dėmesį); to call on/upon a) šaukti; b) aplankyti; to call out a) iškviesti (pvz., greitąją); b) raginti (streikuoti); to call over daryti patikrinimą (kas dalyvauja); to call up a) pašaukti į armiją; b) skambinti telefonu; c) prisiminti; to call attention to atkreipti dėmesį į; to call in question abejoti; to call names bartis, plūstis; to call to account reikalauti ataskaitos; to call to witness kviesti liudytoju; to call to mind prisiminti; to call a halt sustoti;2. n 1) riksmas, šauksmas; šūkis; 2) vizitas; 3) signalas; iššaukimas