anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

by lietuviškai

[taisyti]

by

1. prp 1) prie, šalia, greta; by the riverpalei upę; 2) per, su pagalba; by air mail oro paštu; by tram traukiniu; 3) (veikėjo kilmininkui reikšti): a play by W. Shakespeare V. Šekspyro pjesė; 4) per, metu; to travel by daykeliauti dieną (dienos metu); 5) (palyginant): by two cheaper dviem doleriais pigiau; 6) pagal; by my watch pagal mano laikrodį; by profession pagal profesiją; 7) (veiksmo sekai reikšti): little by little pamažu; po truputį; one by onevienas po kito; 8) už; to take smb by the hand paimti ką už rankos;2. adv 1) arti; šalia; pro šalį; the post is close by paštas yra arti; 2) pro; he passed me by jis praėjo pro mane; by the way, by the by beje; by and by netrukus; by chance atsitiktinai; by heartatmintinai; by no means jokiu būdu; I was all by myself aš buvau visiškai vienas