anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

be lietuviškai

[taisyti]

be

, v (pt sing was, pl were pp been) 1) būti; egzistuoti; 3) jaustis; how are you? kaip gyvenate?, kaip jaučiatės?; 4) kainuoti; how much is it? kiek tai kainuoja?; 5) su bendratimi reiškia būtinumą ar ketinimą: he is to go there at once jis ten turi vykti tuojau; this book is to come outši knyga turi pasirodyti; I am to go home on Mondayaš turiu vykti namo pirmadienį; 6) eina veiksmažodžiu jungtimi ir dažnai į lietuvių kalbą neverčiamas; he is my father jis yra mano tėvas (jis -- mano tėvas); I am twenty years old man dvidešimt metų; to be able galėti; to be afraid bijoti; to be gladdžiaugtis; to be ill sirgti; to be sorrygailėti, užjausti; to be sure būti tikram; to be well gerai jaustis; 7) eina pagalbiniu veiksmažodžiu sudarant a) continuous laikus ir b) neveikiamosios rūšies laikus; a) I am going home einu namo; he is writing jis rašo; b) my work is done well darbas (yra) atliktas gerai; to be about to ( + inf.) rengtis, ketinti ką nors daryti; to be away išvažiuoti, nedalyvauti; to be backgrįžti; to be for a) būti, palaikyti ką nors; b) išvykti; to be in būti namuose; būti vietoje; to be off išvažiuoti, išeiti; to be on vykti (pvz., apie spektaklį, rinkimus); to be out nebūti namie; to be up a) pasibaigti; b) atsikelti; as it were jeigu; lyg; taip sakant; to let be palikti ramybėje, netrukdyti; so be it! tebūnie taip!; what's up? koks reikalas?, kas atsitiko?; the game is upžaidimas baigtas