anglų-lietuvių  lietuvių-anglų
zodynas

away lietuviškai

[taisyti]

away

1. a 1) nesąs, neatėjęs; he is away from our school jo nebėra mūsų mokykloje; 2) esąs tam tikrame nuotolyje; two miles away už dviejų mylių;2. adv 1) reiškia pasišalinimą ar atidavimą kitam; iš-; ati-; šalin; to go away išvykti; go away, please! prašau išeiti!; away with you!šalin, lauk; to give the money away atiduoti pinigus; to waste away išeikvoti (pinigus), išleisti;to explain away teisintis; 2) reiškia nuotolį: away from home toli nuo namų išvykus; away behind toli užpakalyje; far away toli; away offamer. toli; 3) reiškia nepertraukiamą veiksmą: the soldiers fired away kareiviai tebešaudė; to work away toliau tebedirbti; away back amer. labai seniai; far/out and away nepalyginti, žymiai; right away tuojau pat